top of page

Beleidsplan Stichting Land-Ally 

Stichting Land-Ally is opgericht om stukken land volgens de Land-Allyship-methode te
onderhouden. De stichting ondersteunt onderzoek en de uitvoering en verspreiding van
het Land-Ally-gedachtengoed. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Doel van Stichting Land-Ally is om interactie met de natuur door middel van zorgverlening
toegankelijk te maken voor lokale gemeenschappen. Dit doet zij door groen openbaar te
maken en voor iedereen toegankelijke workshops en bijeenkomsten op te zetten. Daarmee
wil het een gevoel van onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid tussen de mens en
zijn natuurlijke omgeving herstellen.  

Hoe vorm je een alliantie met land en alles wat daarbinnen leeft en bestaat? Dit is het
uitgangspunt van elke grondrelatie. Volgens een bepaalde methodologie zullen het type
zorgproces, de gebruikte objecten en de menselijke samenwerking steeds verschillen,
afhankelijk van het land zelf, de plant-en-dier gemeenschap en het tijdsbestek.

Land-Allyship kan op meerdere niveaus worden beoefend: ecologisch, sociaal en legaal.
Dit is de methodologie:

1. Bouw landrelaties op door te luisteren en de niet-menselijke gemeenschap te
observeren
2. Definieer (door de mens veroorzaakte) onevenwichtigheden
3. Definieer low-tech collaboratieve herstelpraktijken
4. Ontwikkel tools, zorgpraktijken, workshops
5. Collaboratieve experimentele fase
6. Verleg zorg en verantwoordelijkheid naar de lokale gemeenschap
7. Rechtsvorm Land-Ally: hierin wordt het land haar eigen juridische entiteit door te
worden opgenomen in de stichting of er worden anderszins juridische
maatregelen genomen om de meest voordelige juridische status van het land te
waarborgen.

De stichting heeft ten doel:

 

- Het ondersteunen, creëren, verzorgen en/of aankopen van stukken land als testcase
voor de Land-Allyship methodologie, inclusief publieke programmering, workshops en
objecten om deze projecten te ondersteunen. 


​ - Het ondersteunen en initiëren van onderzoek ter ondersteuning van landprojecten die
de landschapsattitude onderzoeken.


-Ondersteunen en creëren van publicaties en kunstwerken die de ideologie en het
onderzoek naar de land-based projecten verspreiden.

Land-Ally.press34.jpg

Het Bestuur van de stichting bestaat uit:

- Voorzitter: Anne van der Ven
Anne is een strateeg die zich richt op betekenisvolle projecten met blijvende impact binnen de hedendaagse maatschappij. Ze streeft hierbij naar eerlijke en rechtvaardige verbindingen en heeft om die reden vorig jaar haar eigen productiebedrijf Frenkie Media opgericht. Hiermee richt ze zich op verhalen die alternatieven bieden voor dominante perspectieven in de maatschappij. Naast haar werk als producent studeert Anne filosofie aan de UvA, werkte ze voor activistische organisaties als Milieudefensie en MamaCash en staat ze aan de wieg van meerdere onafhankelijke maatschappelijk betrokken initiatieven zoals culturele stichting KIP Republic en het anti-racisme platform Wit huiswerk.

- Secretaris: Vivienne Ypma.

Vivienne heeft jarenlang ervaring als directeur en bestuurder van diverse culturele
instellingen. Na afscheid genomen te hebben van haar baan als theaterdirecteur in
Amsterdam woont ze nu op een boerderij in Twente, om dichter bij de natuur te leven en
zich te focussen op projecten waar ze plezier aan beleeft zoals tuinieren en deze
stichting. 

- Penningmeester: Max Daalhuizen is Landschapsarchitect. In zijn werk past hij de
ideeën van gedeeld eigenaarschap, waar de stichting om draait, ook toe. Hij heeft een
beeldende kunst achtergrond maar werkt inmiddels bij Landschapsarchitecten bureau
BOOM! en verwacht in 2023 af te studeren van zijn Master landschapsarchitectuur aan
de AHK te Amsterdam.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden van de stichting doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Raad van Advies:

Op dit moment is de stichting bezig met het oprichten van een raad van advies.

Donaties aan de stichting zijn zeer welkom:
Stichting Land-Ally
NL22 TRIO 0320 4758 08

Naam van de instelling:Stichting Land-Ally

(RSIN)nummer:863874800

Contactgegevens van de instelling    

Stichting Land-Ally 
Engelbertinkstraat 7

7495 TW Ambt Delden

bottom of page