top of page

Land-Ally is een collectief project en stichting gestart door Marte Mei , een ontwerper die werkt op het snijvlak van landschap, ontwerp voor relaties met niet-mensen, en het heroverwegen van de menselijke rol in de natuur. 

Land-Ally is ontwikkeld als master afstudeerproject van de afdeling Social Design van Design Academy Eindhoven. 

Contact  / Aanmelden voor nieuwsbrief 

Bedankt voor het bereiken!
bottom of page